Vải không dệt ghép màng nhôm 2 mặt

Vải không dệt ghép màng nhôm 2 mặt dùng làm lớp ghép cách nhiệt trong sản xuất bao bì chuỗi cung ứng lạnh

Vải không dệt ghép màng nhôm 2 mặt

  • Giá bán:Liên hệ

Vải không dệt ghép màng nhôm 2 mặt dùng làm lớp ghép cách nhiệt trong sản xuất bao bì chuỗi cung ứng lạnh

Cấu trúc: Alu foil 6.5 micron / PE 35gsm / Nonwoven fabric 70gsm / PE 35gsm / Alu foil 6.5 micron