Bao bì giấy công nghiệp

Bao bì giấy công nghiệp

Bao bì giấy công nghiệp: Giấy chống rỉ, giấy bọc thép, giấy nhúng tráng PE, giấy tráng phủ chống mốc, giấy tráng phủ chống thấm nước, chống thấm dầu mỡ