Khay, tô, đĩa giấy dùng 1 lần thân thiện môi trường

Khay, tô, đĩa giấy dùng 1 lần thân thiện môi trường được sản xuất từ bột giấy bằng sơ sợi bã mía đường

Khay, tô, đĩa giấy dùng 1 lần thân thiện môi trường được sản xuất từ bột giấy bằng xơ sợi bã mía đường, sản phẩm bền, nhẹ, an toàn, thân thiện môi trường,