Giấy đặc biệt

Giấy đặc biệt ứng dụng ngành sản xuất bao bì giấy, thực phẩm, bánh kẹo

Giấy sandwich, giấy glassine, giấy chống thấm dầu, giấy nến phủ silicone, giấy tráng sáp, giấy tráng PE