Giấy MG Kraft, MF Kraft

Giấy MG Kraft, MF Kraft

Giấy Kraft vân sọc màu nâu vàng cán láng một mặt, Giấy Kraft màu tự nhiên cán láng một mặt, Giấy Kraft vàng được cán láng một mặt, Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy, Giấy Kraft màu xám cán láng một mặt, Giấy Kraft màu cam cán láng một mặt