Vải không dệt tráng PE

Vải không dệt tráng PE dùng sản xuất lớp trần xe hơi

Vải không dệt tráng PE

  • Giá bán:Liên hệ

Vải không dệt tráng PE dùng sản xuất lớp trần xe hơi

Cấu trúc: Non woven fabric 40gsm / PE 20gsm