Màng nhôm ghép vải HDPE dệt

Màng nhôm ghép vải HDPE dệt ứng dung làm lớp ghép bề mặt sản xuất màng cách nhiệt

Màng nhôm ghép vải HDPE dệt

  • Giá bán:Liên hệ

Màng nhôm ghép vải HDPE dệt ứng dung làm lớp ghép bề mặt sản xuất màng cách nhiệt

Cấu trúc: PE 25gsm / HDPE fabric 140gsm / PE 25gsm / Alu foil 9 micron