Bao bì giấy Nhún công nghiệp

Bao bì giấy Nhúng công nghiệp sử dụng làm vật liệu cách điện, vật liệu kiểm tra sự nảy mầm hạt giống, vật liệu trang trí, vật liệu lót bao gói sản phẩm...

Bao bì giấy Nhún công nghiệp sử dụng làm vật liệu cách điện, vật liệu kiểm tra sự nảy mầm hạt giống, vật liệu trang trí, vật liệu lót bao gói sản phẩm..