Lớp ghép cách nhiệt

Lớp ghép cách nhiệt là nguyên vật liệu sản xuất màng cách nhiệt

Lớp ghép cách nhiệt

  • Giá bán:Liên hệ

Lớp ghép cách nhiệt là các màng nguyên liệu dùng làm lớp ghép bề mặt trong sản xuất màng cách nhiệt chống nóng hoặc màng cách nhiệt cho chuỗi cung ứng lạnh.

các nguyên liệu lớp ghép cách nhiệt bao gồm:

 

1. Màng giấy kraft ghép màng nhôm và màng lưới cường lực ứng dung làm lớp ghép bề mặt sản xuất màng cách nhiệt

cấu trúc: Giấy kraft 60gsm / màng lưới cường lực 6gsm / PE 20gsm / Alu foil 7 micron

2. Màng nhôm ghép vải HDPE dệt ứng dung làm lớp ghép bề mặt sản xuất màng cách nhiệt

Cấu trúc: PE 25gsm / HDPE fabric 140gsm / PE 25gsm / Alu foil 9 micron

3. Vải không dệt ghép màng nhôm 2 mặt dùng làm lớp ghép cách nhiệt trong sản xuất bao bì chuỗi cung ứng lạnh

Cấu trúc: Alu foil 6.5 micron / PE 35gsm / Nonwoven fabric 70gsm / PE 35gsm / Alu foil 6.5 micron