Giấy bì thư giấy kraft ghép màng cường lực

Giấy bì thư giấy kraft ghép màng cường lực sử dụng sản xuất bì thư túi thư cao cấp

Giấy bì thư giấy kraft ghép màng cường lực

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy bì thư giấy kraft ghép màng cường lực sử dụng sản xuất bì thư túi thư cao cấp

Cấu trúc giấy bì thư

Giấy Poster xanh 80gsm/ màng lưới cường lực 6gsm / PE 18gsm 

Giấy Kraft 50gsm/ màng lưới cường lực 6gsm / PE 25gsm / Giấy Kraft 50gsm

Giấy Kraft 46gsm/ màng lưới cường lực 6gsm / PE 25gsm / Giấy Kraft trắng 40gsm