Giấy Cupstock làm ly, hộp thực phẩm

Giấy Cupstock sản xuất ly giấy tô giấy, hộp thực phẩm

Giấy cupboard dùng sản xuất ly giấy, tô giấy, chén giấy, hộp giấy thực phẩm sử dụng một lần