Giấy tissue

Giấy tissue mỏng, mềm, mịn, thấm nước cao

Giấy lụa tissue thường có định lượng từ 14-18 gsm. Là loại giấy có định lượng thấp nhất