Ly mì, cháo 16oz, 18oz

Ly mì, cháo 16oz, 18oz

Ly mì, cháo 16oz, 18oz

  • Giá bán:Liên hệ

Ly mì giấy

Kích thước: 101mm x 98mm x 76mm

Dung tích ly mì giấy: 482ml

Ứng dụng: đóng gói mì ăn liền, cháo ăn liền, soup ăn liền…

Chất liệu: giấy cupboard tráng PE 1 mặt, giấy cupboard tráng PE 2 mặt, bên ngoài được bồi lớp giấy duplex chống nóng