Giấy Cupboard sản xuất ly giấy, tô giấy

Giấy cupboard sản xuất ly giấy, tô giấy, chén giấy

Giấy Cupboard sản xuất ly giấy, tô giấy

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy cupboard gồm giấy Cupboard tráng PE một mặt và giấy Cupboard tráng PE 2 mặt đáp ứng tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm khi sử dụng để sản xuất các loại LY GIẤY, TÔ GIẤY, CHÉN GIẤY sử dụng một lần.

Ứng dụng:

Bao bì thực phẩm

Ly giấy, Tô giấy, chén giấy sử dụng đựng thực phẩm nóng, thực phẩm lạnh

Tô mì giấy

Bao bì thức ăn nhanh

Đặc tính:

Giấy cupboard được sản xuất từ giấy nguyên sinh 100%, không chứa chất độc hại, đạt tiêu chuẩn food grade

Giấy chứng nhận chất lượng:

Giấy chứng nhận Food grade

Tiêu chuẩn chất lượng sử dụng cho thực phẩm

Origin: INDIA,  UAE