Giấy Nhún tráng PE

Giấy Nhún tráng Pe dùng sản xuất lớp trần xe hơi

Giấy Nhún tráng PE

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy Nhún tráng Pe dùng sản xuất lớp trần xe hơi

Cấu trúc: giấy nhún 100gsm / PE 12gsm

Sản phẩm liên quan