GIẤY GÓI BÁNH SANDWICH HAMBURGER

Giấy gói bánh sandwich hamburger MG 30gsm + PE 15gsm giấy gói bánh sandwich hamburger thịt cá thực phẩm khổ 330x330mm, khổ cuộn 1020mm

GIẤY GÓI BÁNH SANDWICH HAMBURGER

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy gói bánh sandwich hamburger gói thịt cá thực phẩm MG 30gsm + PE 15gsm khổ 330x330mm, khổ cuộn 1020mm

số lượng có sẵn:

size 330x330 - 12.700 tờ

size 1020mm x 1400 m/cuộn