Giấy in Kinh sách, từ điển nhiều trang

Giấy in Kinh sách, từ điển nhiều trang

Giấy in Kinh sách, từ điển nhiều trang

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy in kinh sách là loại giấy mỏng dùng để in kinh hoặc sách nhiều trang như từ điển, từ điển bách khoa toàn thư và một số sách chức năng khác.

Giây in kinh thường chứa sợi cotton hoặc linen để tăng độ dai của giấy mặc dù độ dày của giấy khá mỏng

Nguồn: Finland