GIẤY KRAFT TRÁNG NHŨ TƯƠNG GỐC NƯỚC

Giấy kraft tráng nhũ tương gốc nước phù hợp với xu hướng hệ thống kinh tế tuần hoàn, bao bì có thể tái chế lấy lại nguyên vật liệu dễ dàng. Giấy Kraft tráng nhũ tương gốc nước có tính năng hàn dán bao bì, đặc tính bảo quản, 100% khả năng tái chế lại bột giấy,

GIẤY KRAFT TRÁNG NHŨ TƯƠNG GỐC  NƯỚC

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy kraft tráng nhũ tương gốc nước phù hợp với xu hướng hệ thống kinh tế tuần hoàn, bao bì có thể tái chế lấy lại nguyên vật liệu dễ dàng. 

Giấy Kraft tráng nhũ tương gốc nước có tính năng hàn dán bao bì, đặc tính bảo quản, 100% khả năng tái chế lại bột giấy

 

Đặc tính:

100% khả năng tái chế lại bột giấy

Vận hành tốt trên máy tốc độ cao

Khả năng in ấn tốt trên giấy

Giấy bền dai kháng xé tốt

Lớp nhũ tương hàn dán tốt và đặc tính bảo quản tốt

Nhiệt độ hàn dán 160 oC - 170oC

 

Xuất xứ: Ấn Độ