Màng giấy ghép nhôm dược phẩm

Màng giấy ghép nhôm dược phẩm được sử dụng đóng gói bao bì thuốc bột, thuốc nhũ dịch, thiết bị dụng cụ y tế, các sản phẩm yêu cầu bảo quản cao, băng gạc cồn và chỉ phẩu thuật...

Màng giấy ghép nhôm dược phẩm

  • Giá bán:Liên hệ

Màng giấy ghép nhôm  dược phẩm được sử dụng đóng gói bao bì thuốc bột, thuốc nhũ dịch, thiết bị dụng cụ y tế, các sản phẩm yêu cầu bảo quản cao, băng gạc cồn và chỉ phẩu thuật...

 

1. Bao bì thuốc bột, thuốc nhũ dịch, thiết bị y tế

Chromo paper 55gsm / PE 18gsm / Alu foil 12 micron / PE 35gsm

2. Cảc sản phẩm dược phẩm yêu cầu bảo quản cao

MG poster 45gsm / PE 18gsm / ALu foil 40 micron / Co-polymer 35gsm

3. Bao bì băng gạc cồn và chỉ phẩu thuật

PET 12 micron / Alufoil 40 micron / Co-polymer 35gsm