Giấy white top

Giấy white top là giấy bìa một mặt trắng, dùng làm lớp mặt thùng carton hoặc bao bì khác

Giấy white top

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy white top là giấy bìa một mặt trắng, dùng làm lớp mặt thùng carton và bao bì khác

Định lượng: 150gsm đến 180gsm