Giấy xeo sóng Medium

Giấy xeo sóng Medium dùng sản xuất lớp sóng hoặc lớp mặt bên trong thùng carton

Giấy xeo sóng Medium

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy xeo sóng Medium dùng sản xuất lớp sóng hoặc lớp mặt bên trong thùng carton