Giấy MG Interleaving kraft

Giấy MG Interleaving kraft là loại giấy mỏng, độ sạch cao dùng để lót các sản phẩm kim loại quý, gương kính, khuôn in, bo mạch điện tử….

Giấy MG Interleaving kraft

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy MG Interleaving kraft là loại giấy mỏng, độ sạch cao dùng để lót các sản phẩm kim loại quý, gương kính, khuôn in, bo mạch điện tử….

Xuất xứ: India