Giấy tissue vệ sinh

Giấy tissue vệ sinh

Giấy tissue vệ sinh

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy tissue

Nguyên liệu: Bột giấy nguyên sinh, bột giấy tái sinh hoặc bột giấy hỗn hơp

Loại – Khăn ăn, khăn lụa, giấy vệ sinh

Chất lượng:  A++

Độ trắng: 81 to 83 %

Giấy 1 lớp hoặc 2 lớp

Định lượng: 13 gsm to 40 gsm