Giấy khăn ăn

Giấy khăn ăn

Giấy khăn ăn

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy khăn ăn

Nguyên liệu: Bột giấy nguyên sinh, bột giấy tái sinh hoặc bột giấy hỗn hơp