Giấy tissue vệ sinh

Giấy tissue vệ sinh

Giấy tissue vệ sinh

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy tissue

Loại – Khăn ăn, khăn lụa, giấy vệ sinh

Chất lượng:  A++

Độ trắng: 86 to 87 %

Giấy 1 lớp hoặc 2 lớp

Định lượng: 14 gsm to 40 gsm

Sản phẩm liên quan