Giấy lụa tissue

Giấy lụa tissue mỏng, mềm, mịn, thấm nước cao là loại giấy sử dụng lau mặt một lần. Ngày nay, Khăn giấy lụa được sử dụng rộng rãi do tính tiện lợi của nó.

Giấy lụa tissue

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy lụa tissue mỏng, mềm, mịn, thấm nước cao là loại giấy sử dụng lau mặt một lần. Ngày nay, Khăn giấy lụa được sử dụng rộng rãi do tính tiện lợi của nó.

Giấy lụa tissue thường có định lượng từ 14-18 gsm. Là loại giấy có định lượng thấp nhất

Chất lượng:  A++

Độ trắng: 86 to 87 %

Giấy 1 lớp hoặc 2 lớp

Định lượng: 14 gsm to 40 gsm

Sản phẩm liên quan