Giấy pho - Giấy woodfree

Giấy pho, Giấy woodfree được sản xuất với đa dạng màu sắc, kích thước, ngoại quan và được sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực.

Giấy pho, Giấy woodfree thường được dùng để in sách, lịch, bản đồ, notebook…