Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy

Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy được sản xuất từ nguyên liệu nguồn gốc thực vật Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy có thể được cung cấp cho Quí khách hàng dạng cuộn hoặc dạng tờ tùy theo nhu cầu

Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy được sản xuất từ nguyên liệu nguồn gốc thực vật

Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy có thể được cung cấp cho Quí khách hàng dạng cuộn hoặc dạng tờ tùy theo nhu cầu

Bề Mặt:

Không vân

Định lượng: từ 40 gsm đến 100 gsm

Ứng dụng:

Túi giấy

Túi giấy siêu thị

Sản xuất bao giấy đựng bột, bao xi măng

Bao gói thực phẩm

Đóng gói: theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Nguồn gốc: Ấn Độ

Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy được sản xuất từ nguyên liệu nguồn gốc thực vật

Giấy Kraft dùng sản xuất túi giấy có thể được cung cấp cho Quí khách hàng dạng cuộn hoặc dạng tờ tùy theo nhu cầu

Bề Mặt:

Không vân

Định lượng: từ 40 gsm đến 100 gsm

Ứng dụng:

Túi giấy

Túi giấy siêu thị

Sản xuất bao giấy đựng bột, bao xi măng

Bao gói thực phẩm

Đóng gói: theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Nguồn gốc: Ấn Độ