Giấy Manila, bristol

Giấy Manila, bristol

Giấy bìa Manila, bristol thường được ứng dụng để sản xuất các loại bao bì hộp giấy, bìa sách và các vật dụng trang trí khác làm từ giấy