Giấy Ivory, FBB

Giấy Ivory, FBB có bề mặt trắng bóng tráng phủ tốt cả hai mặt cho in đạt được hiệu ứng cao, mịn, bám mực tốt

Giấy Ivory, FBB được sử dụng để in ấn các tài liệu, brochure, sản phẩm quảng cáo, phong bì, hộp giấy, name card, tờ rơi, poster, thiệp cưới, lịch, bìa tập….