Giấy tráng nhũ

giấy tráng nhũ ánh kim loại trến giấy và giấy bìa

Giấy tráng nhũ

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy tráng nhũ một mặt hoặc 2 mặt trên giấy và giấy bìa dạng cuộn hoặc dạng tờ với nhiều màu nhũ khác nhau đáp ứng yêu cầu của Quí khách hàng.

Định lượng: từ 70gsm trở lên

Ứng dụng:

- Gói Quà

- Giấy trang trí

- Phong bì

- Thiệp cưới

- Văn phòng phẩm