Giấy chống thấm dầu

Giấy chống thấm dầu ứng dung trong thực phẩm dùng để gói bánh, thực phẩm

Giấy chống thấm dầu

  • Giá bán:Liên hệ

Giấy chống thấm dầu ứng dung trong thực phẩm dùng để gói bánh, thực phẩm

Định lượng: 38gsm đến 120gsm

Kit: 1 - 12