Bao bì phức hợp với Giấy

Bao bì phức hợp với Giấy và các loại màng bao bì khác

Bao bì phức hợp với Giấy và các loại màng bao bì khác Aluminium foil, MPET, PET, PET, PE...